Kontakti Dječjeg vrtića Blato

Adresa

Dječji vrtić Blato,
1. ulica 23, 20271 Blato

Radno vrijeme ureda

Ponedjeljak – Petak
7.00  – 15.00 sati

Telefon & E-mail

+385 (0) 20 851 991
dv.blato@du.t-com.hr
kontakt@dv-blato.hr

Ravnateljica

Mara Sardelić
Tel: +385 (0) 20 851 991
Mob: +385 (0) 91 169 6486
E-mail: vrtic.blato.ravnatelj@gmail.com

Pedagoginja

Aleksandra Grego
Tel: +385 (0) 20 851 991
E-mail: pedagog.dv.blato@gmail.com

Zdravstvena voditeljica

Slavenka Kalogjera, vms.
Tel: +385 (0) 20 851 991
E-mail: dv.blato@du.t-com.hr

Računovodstvo

Maja Franulović
Mob: +385 (0) 99 545 9225
E-mail: maja.franulovic@blato.hr

Dječji vrtić Blato

1.ulica, k.br. 23, 20271 BLATO
OIB: 71239657069
IBAN: HR0323400091100147015 (PBZ)
Telefon: +385 (0) 20 851 991

dvrtic

„Dječji vrtić Blato“ kao samostalna ustanova započela je s radom 1. siječnja 1998. godine.

Općina Blato

Zatvori