Dječji vrtić Blato

Upisi Vrtic 2023 2024

Obavijest o upisima u Predškolsku ustanovu Dječji vrtić Blato za pedagošku 2023./2024. godinu

Upisi u Predškolsku ustanovu Dječji vrtić Blato (ped.god. 2023./2024)

Poštovani roditelji/skrbnici,

u želji da Vam olakšamo i osiguramo jednostavniji upis djece u dječji vrtić, omogućili smo Vam i ove godine uslugu e-Upisi u predškolsku ustanovu Dječji vrtić Blato.
Usluga e-Upisi  namijenjena je isključivo za djecu koja se prvi put upisuju u Dječji vrtić Blato.

Kreiranje zahtjeva za upis u Dječji vrtić Blato će Vam biti omogućeno od 11. svibnja do 19. svibnja (do 12 sati) 2023. godine preko sustava/web aplikacije e-Upisi, koja čini dio sustava e-Građani.

VRSTE PROGRAMA

1.      Redoviti poludnevni program (za djecu od 3. godine života do polaska u školu)

2.      Redoviti cjelodnevni program (za djecu od 3. godine života do polaska u školu)

3.      Redoviti cjelodnevni program jaslice (za djecu od 1. godine života)

Obvezna dokumentacija kod postupka upisa djece putem web aplikacije e-Upisi je:

  • izvod iz matice rođenih ili rodni list djeteta
  • potvrdu o mjestu prebivališta
  • potvrdu o radnom statusu roditelja
  • popunjen upitnik za roditelje

Prednost pri upisu u Vrtić imaju djeca koja do 01. travnja tekuće godine navrše četiri godine.

Ukoliko Vrtić ne može upisati svu prijavljenu djecu, nakon upisa djece iz prethodnog stavka, prednost pri upisu ostvaruje se prema redu prvenstva, sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Blato.

Roditelj koji se pri upisu putem sustava/web aplikacije e-Upisi, poziva na navedeno pravo prednosti, uz obveznu dokumentaciju obvezan je dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ostvarivanje prava prednosti, sukladno gore navedenim Izmjenama i dopunama Pravilnika.

Bodovi utvrđeni po kriterijima zbrajaju se, te se na temelju ukupnog zbroja bodova utvrđuje lista zahtjeva podnositelja od najvećeg broja bodova do najmanjeg.

Ako i nakon primjene utvrđenih kriterija više zahtjeva podnositelja ostvaruje jednak broj bodova vrednovanje se obavlja po datumu rođenja djeteta, od starijega ka mlađemu.

Povjerenstvo, na osnovi rezultata pregleda i ocjene zaprimljenih zahtjeva, nakon provjere dostavljene dokumentacije i formiranja liste primljene/odbijene djece, najkasnije u roku 30 dana od isteke roka za podnošenje zahtjeva za upis, donosi Odluku o rezultatima upisa.

Odluka o rezultatima upisa objavit će se na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Vrtića.

Dan objave na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Vrtića smatra se danom dostave podnositeljima zahtjeva.

Povjerenstvo je dužno s rezultatima upisa upoznati Upravno vijeće Vrtića.

Protiv Odluke o rezultatima upisa Povjerenstva za upis djece, podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo prigovora u roku 15 dana od dana objave Odluke. O prigovoru rješava Upravno vijeće vrtića.

Upute za korištenje sustava e-Upisi možete pronaći u obliku pdf dokumenta na kraju ove obavijesti.

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:

  • NIAS vjerodajnicu za prijavu u sustav
  • adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani

Potvrdu o uspješnosti registracije u sustav e-Upisi i potvrdu o statusu podnesene prijave, dobit ćete na e-mail koji navedete prilikom registracije, stoga Vas molimo da provjeravate e-mail sandučić tijekom trajanja upisa.

Za roditelje/skrbnike koji nemaju uvjete za pristup e-Upisima ili im je potrebna pomoć i podrška pri podnošenju zahtjeva, mogu se obratiti stručnom timu dječjeg vrtića tijekom radnog vremena putem telefona, e-pošte ili najavljenim dolaskom.

Tom prilikom roditelj popunjava privolu/suglasnost za obradu osobnih podatka u svrhu provođenja elektroničkog upisa djeteta u ustanovu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Više o sustavu e-Građanin možete pročitati na slijedećoj poveznici  https://gov.hr/hr/postanite-e-gradjanin/2090.

Preuzimanje:

Dokumenti o upisima za pedagošku 2023. - 2024. godinu

Oglasna tabla

dvrtic

Predškolska ustanova „Dječji vrtić Blato“ kao samostalna ustanova započela je s radom 1. siječnja 1998. godine.

Općina Blato

Zatvori