O nama

Dvblato O Nama

„Dječji vrtić Blato“  javna je ustanova koja ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi o djeci rane i predškolske dobi, prilagođene razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

„Dječji vrtić Blato“ kao samostalna ustanova započela je s radom 1. siječnja 1998. godine, a osnivač je Općina Blato. 

Do rujna 2021. svoju djelatnost je obavljala na jednoj lokaciji i to u prizemlju Osnovne škole Blato, na adresi 1.ulica,kbr. 25/2 Blato, u tri odgojne skupine.

 Od rujna 2021.godine u novoizgrađenom objektu na adresi 32.ulica, kbr.8A, Blato, s radom je započela jedna jaslička i jedna vrtićka skupina

Djelatnost Dječjeg vrtića ostvaruje se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Naša posebnost je rad po integralnoj metodi tj. stvaranje i održavanje cjelokupnog konteksta vrtića (prostor, odnosi, aktivnosti), u kojem svi sudionici imaju priliku kvalitetno zadovoljiti svoje potrebe, učiti i uživati svoja prava poštujući prava drugih. 

Uz redoviti cjelodnevni i poludnevni program odgoja i obrazovanja, suglasnost Ministarstva imamo i na  program ranog učenja engleskog jezika, dramsko-scenski program, program održivog razvoja, program za potencijalno darovitu i darovitu djecu,program rada integracije za djecu s teškoćama u razvoju, program predškole te posebni kraći sportski program.

 Redoviti program obogaćujemo elementima gore navedenih verificiranih programa. U okviru redovitog programa uspješno integriramo djecu s posebnim potrebama unutar redovitih skupina.

Osim roditelja, izuzetno važnu ulogu u odgoju djece imaju odgojno-obrazovne ustanove, posebno vrtići. Zbog toga je iznimno važno da roditelji usko surađuju s vrtićem te da se međusobno nadopunjuju u ispunjavanju dječjih potreba te u ostvarivanju njihovih prava. Svi smo zajedno odgovorni za formiranje novih članova obitelji i društva.

Zahvalni smo svim djelatnicima koji su kroz povijest svoj posao radili odgovorno, kompetentno, s puno ljubavi i tako dali svoj nemjerljivi doprinos kako bismo postigli kvalitetu koju imamo danas i po kojoj smo prepoznatljivi.

Ponosimo se svim djelatnicima koji kompetentno i s puno ljubavi daju svoj doprinos kako bismo postigli visoku razinu kvalitete rada naše Ustanove na dobrobit djece.

Materijalni i ljudski resursi naše Ustanove te stručno znanje, humanost i volja svih naših djelatnika daju nam vjeru da ćemo, usprkos tome što uvjeti u društvenom okruženju postaju sve složeniji, održati dosadašnji nivo kvalitete rada i uvijek davati najbolje što možemo kako bi svakom djetetu omogućili da razvije sve svoje potencijale. 

“Djeca su živuća poruka koju šaljemo vremenu koje nećemo doživjeti.”  — John F. Kennedy, 35. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država  

Ravnateljica: Mara Sardelić, odgojitelj predškolske djece

Oglasna tabla

dvrtic

„Dječji vrtić Blato“ kao samostalna ustanova započela je s radom 1. siječnja 1998. godine.

Općina Blato

Zatvori