O nama

Mara Sardelić

Mara Sardelić

Ravnateljica

vrtic.blato.ravnatelj@gmail.com

Ravnatelj:
Organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića
- predstavlja i zastupa Vrtić
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vrtića
- odgovara za zakonitost rada vrtića
- predlaže plan i program rada vrtića
- provodi odluke Upravnog vijeća
- donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Vrtića iz svog djelokruga
- donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa zaposlenika na određeno vrijeme do 60 dana
- potpisuje ugovore o rau i druge akte Vrtića
- podnosi izvješće upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju vrtića
- organizira rad i obavlja raspored zaposlenika
- odobrava službena putovanja i druga odsutovanja s rada zaposlenika Vrtića
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i općim aktima vrtića

dvrtic

„Dječji vrtić Blato“ kao samostalna ustanova započela je s radom 1. siječnja 1998. godine.

Općina Blato

Zatvori