Programi

Redoviti program

Redoviti cjelodnevni program

Provodi  se kao cjelodnevni vrtićki program u matičnom i područnom objektu  (za djecu od navršene 3 godine do polaska u školu), te redoviti cjelodnevni jaslički program (za djecu od 1 do 3 godine života) u područnom objektu. 

Cilj nam je osigurati kvalitetne uvjete za optimalan razvoj djece od navršene jedne godine do polaska u školu i pomoći roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djece te da, kao nadopuna obiteljskom odgoju, brinemo o očuvanju zdravlja, emocionalnoj stabilnosti, razvoju samostalnosti, kreativnosti i intelektualnih sposobnosti njihove djece. Polazeći od spoznaje da je dijete vrijednost po sebi koja se prihvaća u svojoj osobitosti, postavljaju se primarne zadaće: 

  • zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba i čuvanje djetetova života i zdravlja – za hranom, zrakom, kretanjem, boravkom u prirodi i dr. 
  • zadovoljavanje potrebe za sigurnošću, nježnošću i ljubavlju – na način da se dijete osjeća voljeno, zbrinuto i prihvaćeno u svojoj skupini 
  • zadovoljavanje potrebe djeteta za raznolikom stimulacijom koju omogućuje doživljajima i predmetima bogata i promjenjiva okolina – poticanje stvaralačkih osobina koje dijete spontano pokazuje 
  • zadovoljavanje potreba za komunikacijom -  neverbalnim, a pogotovo verbalnim putem, omogućiti djetetu da usvaja govor i druge oblike komunikacije

 Redoviti poludnevni program 

Poludnevni  program provodi se u jednoj vrtićkoj skupini u vremenu  7:00 - 13:00 sati  u matičnom objektu na adresi 1.ulica, k.br 25/2, Blato.

Oglasna tabla

dvrtic

„Dječji vrtić Blato“ kao samostalna ustanova započela je s radom 1. siječnja 1998. godine.

Općina Blato

Zatvori